Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van onze website worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we u op deze pagina uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stadswandeling Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de website die eigendom is van Stadswandeling Nijmegen.Stadswandeling Nijmegen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze website worden genoemd.

Wanneer u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact opnemen met info@stadswandelingnijmegen.nl.

Persoonsgegevens

Wij kunnen onderstaande persoonsgegevens van u verwerken, dit doen wij aan de hand van het reserveringsformulier. De persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Correspondentie

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om uw reserveringen vast te leggen.
  • Om met u te communiceren over de reservering
  • Om uw vragen te beantwoorden via e-mail of telefonisch.

Hoe lang Stadswandeling Nijmegen uw gegevens bewaart

Stadswandeling Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Stadswandeling Nijmegen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden

Uw persoonsgegevens worden in geen geval door Stadswandeling Nijmegen aan derden verkocht of met ze gedeeld.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Over de cookies die op de platformen worden gebruikt, leest u meer in de cookieverklaring.

Wijzig hier uw cookieinstellingen

Inzage, wijzigingen en verwijderen persoonsgegevens

U heeft op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigingen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@stadswandelingnijmegen.nl.

Reacties zijn gesloten.