Over ons

Vanaf de oprichting in 2004 heeft Stadswandeling Nijmegen zich gericht op het ontwikkelen van historische rondleidingen door het centrum van Nijmegen. Duizenden geïnteresseerden hebben reeds kennis gemaakt met de betrokken en deskundige gidsen. Stadswandeling Nijmegen heeft een onderscheidende naam opgebouwd als het gaat om de kwaliteit van de wandelingen. Jarenlang historisch onderzoek door hoogopgeleide gidsen is de basis voor iedere rondleiding. Graag nemen de relatief jonge historici en docenten geschiedenis van Stadswandeling Nijmegen u mee in een aansprekende en onderbouwde tijdreis door het rijke verleden van Nijmegen. Stadswandeling Nijmegen heeft een breed en zeer divers rondleidingaanbod en is reeds achttien jaar een begrip in Nijmegen!  

Gids op locatie

Gids op locatie

Uniek karakter
De rondleidingen van Stadswandeling Nijmegen kenmerken zich door een bijzondere opzet. Vergeten archiefmateriaal, interviews met deskundigen, bijdragen van toenmalige betrokkenen en uitgebreid literatuuronderzoek vormen de basis voor een fascinerende tijdreis door de Nijmeegse historie. De rondleidingen van Stadswandeling Nijmegen zijn een ervaring op zich. Geen voorspelbare anekdotes en verhalen, maar wel bijzondere sprekende bronnen die op een zorgvuldige wijze in de historische context geplaatst worden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gidsen zelf een bijdrage leveren aan het historisch onderzoek. Hierdoor onderscheiden de rondleidingen van Stadswandeling Nijmegen zich nadrukkelijk: geen eindeloze herhalingen van datgene dat reeds bekend is bij het grote publiek, maar oog voor vernieuwende inzichten en sprekende vergeten bronnen!

 

Gidsen
De enthousiaste gidsen van Stadswandeling Nijmegen zijn veelal werkzaam als docent geschiedenis of historicus. Zij zijn op professionele basis gewend om op een inspirerende wijze met verschillende doelgroepen te werken.Deskundigheid gaat op deze wijze hand in hand met boeiende rondleidingen door historisch Nijmegen. De vele honderden groepen die door de oudste stad zijn rondgeleid kennen zeer diverse achtergronden. Dit varieert van personeelsuitjes, reünies, familie uitstapjes tot groepen met een specialistische achtergrond. De enthousiaste rondleiders voelen zonder uitzondering de sfeer in een groep aan en weten moeiteloos in te spelen op de wensen van de groep!

Gidsen Stadswandeling Nijmegen

Gidsen Stadswandeling Nijmegen

Commissie “Onderzoek, Onderwijs en Kwaliteit”
De gidsen van Stadswandeling Nijmegen zijn veelal historici met een onderwijsbevoegdheid. Om een wandeling te kunnen geven, is het noodzakelijk dat daarnaast de gids deel uitmaakt van de onderzoeksgroep die het thema van de rondleiding nader uitdiept. Zo voorkomen we dat ‘andermans verhaal’ uit het hoofd geleerd wordt en de wandeling steeds minder kwaliteit heeft. Gidsen verhalen over hun eigen historisch onderzoek! De gidsen van Stadswandeling Nijmegen beschouwen het als een vanzelfsprekendheid dat voor hen de lat hoog ligt tijdens de wandelingen. Op verdiepende vragen vanuit het publiek wordt uiteraard serieus in gegaan. Door de specialistische kennis zult u niet teleurgesteld worden!

Netwerkpartners
In de afgelopen jaren hebben de betrokkenen bij Stadswandeling Nijmegen geïnvesteerd in de samenwerking met andere organisaties. Deze partners hebben eveneens kwaliteit hoog in het vaandel staan. Bijzonder aan deze samenwerkingsverbanden is dat competenties en kwaliteiten leidend zijn waarbij er gestreefd wordt naar een onderlinge versterking. Op basis van vertrouwen en gemaakte afspraken worden onderscheidende projecten gerealiseerd.

organisatie organisatie 2

Onderwijs
Stadswandeling Nijmegen biedt veel mogelijkheden om met leerlingen deel te nemen aan een hoogwaardig educatief aanbod. Uiteraard is ons gehele onderwijsaanbod afgeleid van de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs. De jonge docenten geschiedenis verbonden aan Stadswandeling Nijmegen weten, net als in hun dagelijkse onderwijspraktijk, bij uitstek betekenis te geven aan de rijke historie van Nijmegen!

Onafhankelijk
De betrokkenen bij Stadswandeling Nijmegen geloven in eigen kracht en een onafhankelijke positie! Het historisch onderzoek wordt gefinancierd uit eigen middelen. De ontwikkeling van rondleidingen is daardoor niet afhankelijk van sponsoren en subsidieverstrekkers. Het verhaal dat u geboden wordt door de gidsen is dan ook niet gekleurd door belangen van derden. Het laten doorklinken van een eigen en authentiek geluid is een belangrijke pijler!

Laagdrempelig
Stadswandeling Nijmegen biedt individuele liefhebbers van de Nijmeegse historie de mogelijkheid deel te nemen aan de activiteiten vermeld bij de agenda. Hierdoor is een brede doelgroep in staat deel te nemen aan de onderscheidende activiteiten van Stadswandeling Nijmegen!

Reacties zijn gesloten.