Onderwijs

Hart voor onderwijs
Stadswandeling Nijmegen heeft hart voor onderwijs. Zonder uitzondering hebben de academisch geschoolde historici die aan onze organisatie verbonden zijn een onderwijsbevoegdheid. Zij zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omgeving. Daarom sluit het aanbod van Stadswandeling Nijmegen zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch aan op het basis- en middelbaar onderwijs.

De lat ligt hoog bij Stadswandeling Nijmegen. Daarom is er geen vastomlijnd onderwijsaanbod, maar gaan wij uit van de vraag van de scholen die een rondleiding op maat willen. Al dan niet met bijvoorbeeld een interactief bezoek aan het Regionaal Archief Nijmegen in het stadscentrum.

onderwijs 02  Archief_2001  onderwijs

Uniek concept
Moeiteloos weten onze specialisten jongeren te boeien en betekenis te geven aan het rijke verleden van Nijmegen. Gebeurtenissen en ontwikkelingen worden op een zorgvuldige wijze in de historische context geplaatst. Jarenlang historisch onderzoek in archieven in binnen- en soms zelfs buitenland, interviews met deskundigen en uiteraard uitgebreid literatuuronderzoek zijn de basis voor het gehele aanbod. Hiermee onderscheidt Stadswandeling Nijmegen zich nadrukkelijk in de regio. De gidsen van onze organisatie staan stuk voor stuk voor de klas en draaien dus geen verhaaltje af, maar richten zich daadwerkelijk tot het jonge publiek.

Samenwerking waarborgt kwaliteit
Stadswandeling Nijmegen heeft in de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden op het gebied van educatie met een aantal belangrijke netwerkpartners. Kwaliteit bieden is bij deze organisaties vanzelfsprekend. Denk aan onder meer de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen, eet!verleden, het Regionaal Archief Nijmegen en Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Nijmegen. Ook zijn er bijvoorbeeld contacten met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Scholen op wenken bediend
Met scholen uit het voortgezet onderwijs wordt jaarlijks intensief samengewerkt. Op basis van de positieve ervaringen boeken dezelfde scholen jaarlijks opnieuw de educatieve programma’s. Excursies worden van te voren goed doorgesproken en aangepast aan de specifieke wensen van de vakgroep. Ook wordt er gedifferentieerd naar de verschillende niveaus. Stadswandeling Nijmegen is het aangewezen adres voor leerlingen van zowel VMBO, HAVO en VWO (onder- en bovenbouw). Ook komt het geregeld voor dat een specialist van Stadswandeling Nijmegen voorbereidende gastlessen komt verzorgen op de school zelf.

Voor het basisonderwijs zijn er ook veel mogelijkheden. Zo wordt er bijvoorbeeld al een aantal jaren het Marikenproject aangeboden dat het Middeleeuwse verleden van Nijmegen centraal stelt. In principe kunnen de onderwerpen die aangeboden worden aan het voortgezet onderwijs op een ander niveau ook geboekt worden door basisscholen. Neemt u contact op voor meer informatie!

Onderwijstijdvakken
Programma’s zijn ontwikkeld met als vertrekpunt de tien onderwijstijdvakken met bijbehorende kerndoelen en onderzoeksvaardigheden. Uiteraard kunnen op verzoek andere onderwerpen aangeboden worden!

 

Juniorwandelingen 

1. Nijmeegse historie in een notendop!Aanzicht nijmegen

 • Alle tien de onderwijstijdvakken passeren de revue.
 • De rondleiding duurt een uur. Optioneel is een extra programma ‘Speuren naar sporen!’ en/of een bezoek aan het Regionaal Archief Nijmegen.

2. Nijmegen in de Middeleeuwen!

 • Tijd van Monniken en Ridders (500-1000) en Steden en Staten (1000-1500) komen uitgebreid aan bod.
 • De rondleiding door het historisch centrum duurt een uur. Optioneel is een extra programma ‘Nijmegen in de Late Middeleeuwen!’

3. Burgers en stoommachines!

 • De ontwikkelingen in Nijmegen in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw staan centraal.
 • De rondleiding duurt 1 uur waarbij er ondermeer stil gestaan wordt bij het leven in de benedenstad. Optioneel is een bezoek aan het Regionaal archief Nijmegen (inleiding door een historicus van Stadswandeling Nijmegen en onderzoeksvaardigheden trainen onder leiding van de archivaris).

4. Nijmegen en de Tweede Wereldoorloggids WOII

 • Tijd van wereldoorlogen komt wel heel erg dichtbij in dit programma dat zich richt op de Tweede Wereldoorlog.
 • De rondleiding duurt 1 uur waarbij de specialisten van Stadswandeling Nijmegen nader in gaan op onderwerpen als de Jodenvervolging, het verzet, het bombardement van 22 februari 1944 en operatie Market Garden.
 • Het is mogelijk een specifieke wandeling van 1 uur te boeken waarbij een van onderstaande thema’s apart belicht wordt:
  • Jodenvervolging in Nijmegen.
  • Het bombardement – 22 februari 1944.
  • Nijmegen in de vuurlinie – 1944/45.
  • In het voetspoor van de bevrijders – operatie Market Garden.
  • Het verzet.

5. Nijmegen en de Koude Oorlog!koude oorlog 3

 • Gedurende het tijdvak Televisie en Computers neemt de Koude Oorlog een belangrijke plaats in. Nijmegen in relatie tot deze periode staat centraal.
 • De rondleiding duurt 1 uur waarbij er ondermeer aandacht is voor de rol van de Bescherming Bevolking en schuilplaatsen in het centrum van Nijmegen.
 • Optioneel is een bezoek aan het Regionaal Archief Nijmegen (inleiding door historicus van Stadswandeling Nijmegen en onderzoeksvaardigheden trainen onder leiding van de archivaris)

 

Interesse in een onderwijsprogramma op maat?
Neem contact op met info@stadswandelingnijmegen.nl

Reacties zijn gesloten.